Протетична дентална медицина

Протетична дентална медицина

Успешното протетично лечение има за цел да възстанови дъвкателната функция, говор и естетика (научи повече)

Прочетичната дентална медицина обхваща лечение на дефектите на зъбната коронка, зъбните редици, пълно обеззъбяване и лечение на парафункционални изменения – абразия, бруксизъм и бруксомания

Възможностите за възстановявяне на липсващи зъби са наистина многобройни. С оглед най-пълното възстановяване на функцията и естетиката всеки един случай се анализира и планира строго индивидуално.

Когато няма възможност за поставяне на имплант / при отказ от страна на пациента или при противопоказания/, се прибягва да неподвижно или подвижно протезиране.