Неподвижно протезиране

Неподвижно протезиране

Изпиляването е от изключителна важност за бъдещето за конструкцията. Съществуват два основни метода на изпиляване – тангенциално (безпрагово) и прагово.

В зависимост от материала, от който са изработени коронките могат да бъдат метало-керамични, керамични, с циркониев скелет и керамично покритие, циркониеви, CAD-CAM и др.

Традиционните метало- керамични коронки постепенно отстъпват място на по-биопоносимите и с по-висока естетика безметални корони.

Цирконият притежава изключителна здравина и в комбинация с керамика се постига невероятна естетика. Високата точност на циркониевите корони и скелети се дължи на технологията CAD-CAM, с която ние работим успешно .