Стефка Калинова

Асистент на лекар по дентална медицина