Д-р Катя Кинова
Лекар по дентална медицина

Д-р Катя Кинова

Д-р Катя Кинова се дипломира с отличие като магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет

Научи повече